OFERTA DLA DOSTAWCY

Awizacja dostaw

Awizacja dostaw to:

 • pewność przyjęcia przez magazyn w danym dniu i o określonej godzinie
 • uniknięcie stania w kolejce
 • zwiększenie wydajności transportu dostawcy i zmniejszenie kosztów.

W celu zaawizowania należy skontaktować się z Działem Przyjęcia Towaru w Centrum Dystrybucyjnym. Dokonując awizacji dostawca posługuje się numerem zamówienia, do którego ma być dostarczony towar. Zaawizować można się do dnia poprzedzającego dostawę towaru. Jeśli na zamówieniu znajduje się godzina awizacji nie trzeba kontaktować się już z Działem Przyjęcia Towaru – awizacja w takim przypadku dokonuje się automatycznie.
Dostawy nie awizowane przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń w biurze magazynu. Często może to oznaczać długotrwałe oczekiwanie w kolejkach.

Wynajem miejsc paletowych

Szanowni Państwo, oferujemy usługę wynajmu miejsc paletowych!
Posiadamy wolne miejsca paletowe w Centrach Dystrybucyjnych oraz w oddziałach przeładunkowych na terenie całego kraju, w magazynach suchych oraz chłodniach w systemie wysokiego składowania.

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • załadunki i rozładunki dostaw
 • krótko- i długoterminowe składowanie palet
 • kontrole ilościowe i jakościowe przyjmowanego towaru

Magazyny Eurocash Dystrybucja to:

 • bezpieczeństwo – efektywne systemy monitoringu i zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • sprawny załadunek i rozładunek towarów – zautomatyzowane rampy, nowoczesne wózki widłowe
 • obiekty przystosowane do przechowywania towarów spożywczych

Większe ilości składowanych palet oraz kontrakty długoterminowe premiujemy dodatkowymi rabatami.
Zadzwoń, napisz i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić!
tel. 516-011-226, e- mail: miejsca.paletowe@tradis.com.pl

Platforma Electronic Data Intercharge

edinet
W kontaktach z Producentami i Dostawcami wykorzystujemy nowoczesną platformę internetową służącą do Elektronicznej Wymiany Danych EDINET. Największą zaletą systemu EDINET jest jego duża elastyczność oraz szeroka funkcjonalność, umożliwiająca współpracę, niezależnie od stawianych wymagań technicznych naszych partnerów.

Korzyści dla Producenta:

 • Szybki i pewny kanał komunikacyjny z naszą firmą
 • Efektywna komunikacja dzięki pełnej wymianie elektronicznych dokumentów i informacji handlowych
 • Poprawa planowania logistycznego i produkcyjnego poprzez sumowanie zamówień (wartościowo i ilościowo)
 • Redukcja ilości pomyłek podczas realizacji zamówień
 • Wymiana aktualnych informacji handlowych (stany magazynowe, płatności itp.)
 • Dostęp do analiz i raportów powiązanych z wymianą handlową
 • Możliwość 100% integracji z systemem Eurocash Dystrybucja
 • Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
 • Dostosowanie do formatów preferowanych przez naszych Partnerów

Elektroniczna wymiana danych o zamówieniach Przedstawicieli Handlowych

Producent ma możliwość integracji systemu mobilnego wykorzystywanego przez Przedstawicieli Handlowych z platformą eHurt.

Co należy zrobić?

 • Skontaktować się z Dyrektorem Operacyjnym Regionu lub Dyrektorem Działu Zarządzania Kategoriami
 • Ustalić warunki współpracy w zakresie zbierania zamówień przez Przedstawiciela Handlowego Producenta z punktów handlowych obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucja oraz danych, jakie będą przesyłane, dotyczących asortymentu.

ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ Z EUROCASH DYSTRYBUCJA